مشاور نظام صنفی

سعید احمدی پویا

متولد 1358، تهران

 • دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA)
 • مشاور رتبه سوم سازمان نظام‌ صنفی رایانه‌ای
 • عضو کمیسیون‌های مشاوران/ تحول دیجیتال / کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده، سازمان نظام‌ صنفی رایانه‌ای
 • مدیر کمیته تدوین پیش نویس برنامه احراز هویت دیجیتال، سازمان نظام‌ صنفی رایانه‌ای
 • مشاور ارشد فینتک و توسعه کسب و کار، شرکت هولدینگ فناپ
 • عضو هیات علمی انجمن مهندسی مالی ایران
 • مشاور شرکت مگفا و سازمان امور مالیاتی برای طراحی معماری و تدوین الزامات در پروژه شبکه صندوق‌های فروشگاهی
 • مشاور برای طرح‌های کسب و کار شرکت‌های پرداخت الکترونیکی، استارتاپ‌ها و فینتک‌ها
 • مشاور در حوزه فرایندها، استانداردهای و الزامات بین المللی، سیستم‌های بانکی وشبکه‌های پرداخت بین المللی
 • معاونت سابق توسعه کسب و کار شرکت دیجی‌پی و شرکت به‌پرداخت ملت
 • معاونت سابق توسعه سامانه های بانکی و پرداخت شرکت ایران ارقام
 • معاونت سابق توسعه و نظارت شرکت شبکه پرداخت الکترونیکی کارت (شاپرک)
 • بیش از ۱5 سال تجربه در مشاوره و مدیریت پروژه های مختلف فن‌آوری اطلاعات به خصوص سامانه‌های بانکی و پرداخت الکترونیک
سعید احمدی‌پویا